PASS office

Veiligheidsactie SEA

Controleer of het voertuig in aanmerking komt.

Chassisnr:*

Aansprakelijkheid en garantie

Garantietermijn

De garantietermijn voor productiefouten van de vensters bedraagt twee jaar. De periode vangt aan op het moment dat het venster door de dealer aan de klant wordt geleverd en eindigt op zijn laatst drie jaar na de op het venster vermelde productiedatum.

Garantiebepalingen

Onze garantievoorwaarden maken deel uit van onze algemene leveringsvoorwaarden, die we bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam hebben gedeponeerd onder nummer 24081305.

Een samenvatting van deze algemene leveringsvoorwaarden staat op de achterzijde van onze facturen afgedrukt. De volledige leveringsvoorwaarden kunt u bij Polyplastic After Sales & Services (PASS) opvragen.